Skip links
Фира при хранителни продукти

Калкулация в заведенията за хранене

Loading

Калкулация в заведенията за хранене – защо е нужно да се обърне специално внимание на нея?

Всяка една калкулацият в заведенията за хранене е много повече от просто въведени числа и проценти. Тя е сърцето на всеки успешен ресторантьорски бизнес и има решаващо влияние върху финансовия успех. Тези ресторантьори, които изчисляват правилно, не само създават солидна финансова основа, но също така могат да реагират по-добре на пазарните промени.

Разходите за продукти са основна част от разходите на всяко едно заведение за хранене. Не можете да си позволите да изхвърляте храна, както не можете да си позволите да изхвърляте пари. Пълното използване на продуктите трябва да се планира в менютата. В зависимост от това дали е направено или не, може да промени коренно вашия финансов резултат. Контролът на разходите изисква не само планиране, но също така и внимателно пресмятане и контролиране.

8.1.Калкулация в кетъринг индустрията: най-важното накратко

  • Правилното изчисление е от съществено значение, за да може да предлагаме висококачествени продукти и същевременно да бъдем рентабилни.
  • В допълнение към преките разходи за стоки, множество други фактори влияят върху ценообразуването като режийни, разходи за персонал, данъци и маржове на печалба.
  • Съществуват различни модели на изчисление – от класически методи до съвременни подходи като калкулиране на себестойността. Всеки модел има своите специални предимства и области на приложение.
  • Готовността на гостите да плащат, конкурентите, изборът на доставчик, сезонните оферти, ефективната подготовка и управлението на фирите са важни аспекти, които могат да определят успеха на изчисляването на цената.
  • За да се увеличи доходността, редовните проверки и корекции в изчисленията, както и използването на потенциала за оптимизиране на разходите, са от съществено значение.

Извод:

Изборът на метод за изчисляване на себестойността на продукта трябва да се основава на характеристиките на технологичното производство и произвежданите продукти. Само опитен счетоводител, специализиран в ресторантьорското счетоводство, може точно да изчисли и документира всичко правилно.

5/5 (5)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни