Skip links

Месо – устойчивост и екология 

Loading

Месо – устойчивост и екология – какво означава това?

12.Месо – устойчивост и екология

Устойчивост или устойчиво развитие означава да  задоволим настоящите си потребностите и да съхраним наличните ресурси така, че да могат  и следващите поколения да се възползват от тях. Устойчивостта трябва да бъде  икономически ефективна, социално справедлива, екологично съобразена. 

Когато става дума за „месо и устойчивост“ преди всичко се има предвид промишленото производство на месо. 

За да се задоволи нарастващото потреблението, са необходими все повече ресурси. Отглеждането на животни за месо става все по интензивно и често се злоупотребява с използването на антибиотици и хормони, чиито остатъци се отлагат в крайните продукти.  Кланиците стават все по-големи, а преработката – все по-индустриализирана. 

12.1.Влияние върху климата

Отглеждането на животни за месо е свързано с редица фактори, които влияят негативно върху екосистемите. Такива са:

  • изсичането на гори за осигуряване на площи за засаждане на монокултури, предназначени за производство на фуражи, унищожаването на тревни площи, използвани за паша;
  • производството на фуражи –  свързано е с употреба на торове, пестициди, селскостопанска техника, напоителни инсталации, транспорт;
  • използването на вода –  средното количеството вода, изразходвана за поене на животните на ден: крава  –  70 литра, прасе –  от 10 до 20 литра, овца  –  от 4 до 8 литра, кон –  45 литра;
  • отделянето на метан, което е в резултат на случващата се ферментация в стомаха на преживните животни. 

12.2.Сезонност

Подобно на зеленчуците и плодовете, месото също има своя сезонен характер. Следвайки естествения жизнен цикъл на животните, говеждото, свинското, агнешкото, дивечовото месо имат свое индивидуално време, през което се отличават с оптимален вкус и текстура. Така например агнешкото е предпочитано през пролетта, а дивечовото –  през есента. 

При интензивното промишлено животновъдство тази сезонност не е толкова ясно изразена. При него в определени периоди производството надвишава консумацията. Това налага излишъците да бъдат замразявани, което води до допълнителни разходи и  понижаване на качеството на продуктите.

12.3.Регионалност и локалност

Въпреки че все по-сложната система за търговия с  хранителни продукти се глобализира, интересът на обществото относно месния произход на хранителните продукти  се увеличава. През последните години понятия като „регионалност“ и „локалност“ стават все по-актуални. 

Като локално обикновено означава месо, добито от животни, които се отглеждат и обработват относително близо до мястото, където се продават, купуват и консумират. Често терминът се свързва и с малките независими производители и грижата за околната среда.

Регионално е термин, който се отнася за по-обширна географска област.  Такова е не само месото, закупено директно от производителя, но и от месарниците, които го получават директно от фермите в региона.

Какви са предимствата на месата от директните близки производители?

  • Месото, добито от местни производители, обикновено е по-прясно и по-вкусно, защото не се налага то да бъде замразявано или да се използват изкуствени химикали или газ с цел удължаването на срока му на годност. 
  • Това месо е с типичен вкус, характерен за климата и спецификата на региона. 
  • При покупка директно от производителя знаете точно откъде идва вашето месо и начина на отглеждане на животните. Така се стимулира местното производство на качествени регионални и локални продукти.
  • Използването на такива продукти ви дава възможност да се отличите от своите конкуренти и да изградите успешна маркетингова стратегия.
5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни