Skip links
Пирoлиза

Пирoлиза: същност на процеса

Loading

Пирoлиза – описание на процеса

Пиролиза (от гръцки: pyro = огън, lysis = разтваряне) е наименованието за термичното разпадане на химичните съединения, при което високата температури предизвиква  разкъсване на връзките в големите молекули. Този термохимичен процес на топлинно разлагане на биомаса или друга органична материя в условия на висока температура, обикновено протича в границите от около 500 докъм 800 °С и безкислородна среда.

На практика това е основна химична реакция, която предшества процесите на горене и газификация.

Какво е ролята му в процеса на готвенето? В областта на храненето реакциите на пиролиза възникват, когато храните са подложени на топлинна обработка със сухо нагряване, например,  печене, опушване и печене на скара. Веществата, получени от пиролиза, обикновено не са чисти продукти. Това може да причини аминокиселинната пиролиза, когато се нагряват храни, съдържащи протеин. В следствие на това се образуват силно мутагенни хетероциклични (ароматни) амини (НАА). Типични нежелани продукти от пиролиза са така наречените канцерогенни полициклични (ароматни) въглеводороди (PAH), които се получават  при непълно, изгаряне на органични вещества, например, белтъчини.

Пиролиза и почистване на фурните – каква е връзката?

Знаете ли, че най-скъпите фурни са оборудвани със система за пиролитично почистване. Това дава много много предимства:

 • фурната се почиства сама;
 • не се ползват никакви почистващи препарати;
 • всички замърсители се махат еднакво добре, включително сладките и млечните;
 • механично въздействие липсва – под въздействието на висока температура мазнините се разграждат във всички части;
 • дълъг експлотационен срок – такава система се ползва дълго време; всички елементи служат толкова, колкото цялата фурна.

Вижте още: Хладилна витрина за узряване: Dry aging

Пиролитичното почистване обаче има недостатъци – ето основните от тях:

 • пиролизата се използва само в електрически фурни, за газови пещи такъв метод все още не е изобретен;
 • трябва да стартирате системата ръчно;
 • консумира се много електроенергия – от 4 до 7 kW;
 • понякога листата за печене трябва да се мият отделно;
 • кухненските мебели трябва да са от от топлинно устойчиви материали;
 • точно такъва модели фурни са доста скъпи.

Обобщение за процеса пиролиза!

Пиролизата, нека повторим, се определя като термично разлагане на органичен материал чрез прилагане на топлина без добавяне на допълнителен въздух или кислород. Някои автори определят процеса като термично разлагане в отсъствие на кислород.

5/5 (3)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни