Skip links
пожарна-безопасност-в-ресторанта

Пожарна безопасност в ресторанта

Loading

Oсновни правила за осигуряване на пожарна безопасност в ресторанта, които важат и за всички заведения за хранене.

Кухнята е сърцето и душата на всеки ресторант. Тук се създават уникалните храни и аромати, които придават на ресторанта специфичен характер. И все пак това е и най рисковата зoна за пожар в ресторантьорския бизнес.

Кухнята може да доведе до пожар с всичките си запалими течности, високи температури, изобилие от хартиени изделия, електрическо оборудване и автоматизирани инструменти, изложени на риск от прегряване.

Прочетете също за добрите производствени практики в ресторанта ТУК.

Годишно има приблизително над 8 000 пожара в ресторанти, причинявайки над 240 милиона долара имуществени щети всяка година, да не говорим за наранявания и смъртни случаи.

Това са най-честите причини за пожари в ресторантите.

Но преди да ги споменем, то не забравяйте, че обучението на служителите относно най-опасните рискове от пожар, ще допринесе в голяма степен за предотвратяване на възникването и развитието на пожар.

  • Електрически: често това се дължи на остаряло окабеляване, когато кухнята е претоварена с уреди с капацитет над допустимата граница или когато са инсталирани дефектни ключове, контакти или щепсели. Това предизвиква опасност от искри, прегряване, пожар и дори експлозия.
  • Открит огън: той е очевиден риск, но причината за пожар се свърза и с подпалването от него на кухненски кърпи, дрехи и др. Така откритият пламък в други части на кухнятаи залаtа за гости, причинявайки незабавни физически наранявания и задушаване.
  • Запалими течности: всяка кухня в ресторанта обикновено има много запалими течности като олио за готвене, животински мазнини и алкохол. Те са силно запалими и пожарът бързо се разпространява.
  • Запалими материали: лесно пренебрегвана опасност от пожар в кухните на ресторантите са всички опаковки и кутии за храни, както и материали като пергаментна хартия и фолио.
  • Мръсно оборудване (абсорбатори за фурни): използваната стара мазнина се разпространява и натрупва върху котлони, в аспиратори, в канали и т.н., което способства за  разпространение на огъня.
  • Изтичане на газ: някои от най-опустошителните пожари в ресторантите са причинени от течове на газ. Тези експлозивни ситуации често се причиняват, когато оборудването не е правилно свързано към газопровода. Или когато по-старото или неправилно поддържано оборудване вече не може да поддържа газовия поток.

Ето какво трябва да имате за сигурна пожарна безопасност в ресторанта.

Задължително на всеки 300 кв.м. площ в ресторанта трябват:

  • прахов пожарогасител 6 кг. АВС,
  • воден пожарогасител 9 литра.

Отделно трябва да се спазят и изискванията за брой пожарогасинели в кухнята. Най-често се използват прахови пожарогасители. Те са съобразени с уредите и с квадратурата на помещението. Същите трябва да са видими и да са на достъпни места. Най-често са разпределени по схема и са в близост до евакуационните изходи.

Важно е пожарогасителите да минават на годишна заверка и презареждане. Това става от фирма, която е с  лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.

ВАЖНО!

Всеки ресторант трябва да има Инструкция за пожарна безопасност. Както и персоналът следва да мине на обучение един път в годината на инструктаж по пожарна безопасност и да положи подписа си за порведена инструкция.

Пожарни кранове и пожароизвестителна инсталация.

В някои по-големи расторанти има вътрешни пожарни кранове. Те се проверяват също един път в годината от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР. Може да е налична и пожароизвестителна инсталация, която подлежи също на периодични проверки и тестове /на всеки 3 месеца/.

Схема за евакуация и евакуационно осветление.

Схемата за евакуация е задължителна при ресторант с капацитет над 50 души. Тя се слага в помещенията на етажните изходи. Обикновено е закачена на вратата на всяка стая. Евакуационното осветление не бива да се подценява. То винаги трябва да е изправно. Задължително подлежи на проверки.

 

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни