Skip links

Зърнено-житни култури

Пътеводител в света на гастрономията

Зърнено-житните култури

Това са растения от семейство Житни (Poaceae), които са култивирани, за да бъдат прехрана на хората. Събраното от тях семе се наричат ​​зърно. Има различни видове зърна, които носят имена спрямо техните ботанически характеристики. Култивирането им е започнало още в неолита. Откакто хората започнали да водят заседнал начин на живот, те започват да отглеждат зърнени култури, които единствено успяват да им доставят необходимата енергия. Различните видове имат голямо значение като суровини за производство на храни и фуражи. Съответно, те се отглеждат на близо 60% от култивираните земи в света.

Пшеницата, оризът, царевицата и просото са най-често срещаните зърнени култури на планетата. Пшеницата е един от най-важните видове зърно в световен мащаб. Производството на пшеница заема по-голямата част от земята, засята със зърнени култури. Чрез отглеждането и селекцията на диви видове се появяват форми на култура, чиито свойства се използват по различни начини. Основно се прави разлика между мека и твърда пшеница.

Съдържание

В категорията

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни