Skip links
Риби

Риби

Loading

Риби (лат. Pisces) са парафилетична група от водни гръбначни животни.

Те играят важна роля в повечето водни екосистеми като част от хранителната верига. Много видове риби се използват от хората за храна и поради това са от голямо търговско значение. Съвременните риби са с размери от 7,9 mm (Paedocypris progenetica) до 20 m (китова акула).

Рибите използват перки, за да се движат и дишат през хрилете. Те са хладнокръвните животни, защото могат да се адаптират към съответната температура на околната среда. В търговията се прави разлика между морска и сладководна риба. Последните се делят на речни и езерни риби. Разграничението не може да се направи рязко, тъй като няколко вида сладководни и соленоводни риби  понякога живеят в морето или в крайбрежните морски зони или мигрират към реките. На пазара на храни има голямо търсене на риба, особено морска. Една от последиците от това е прекомерният риболов в моретата, който е сериозен проблем. Ето защо е важно да се обърне внимание на устойчивостта при избора и закупуването на риба.

Риба и хранене.

Хранителната стойност на рибата се крие в съдържанието на протеини и минерали, както и се дължи на витамините A, B 1 и B 2. В сравнение с  месото, рибата съдържа по-малко мазнини. Тъй като рибата живее във водата, рибното месо има малко съединителна тъкан и рехава клетъчна структура. Следователно храносмилателните ензими го разграждат по-бързо от месото. Минималното съдържание на мазнини в постната риба води до кратко време на престой в стомаха. Следователно постната риба има по-ниска степен на ситост. Възрастта, видовете (отглеждани във ферми или диви видове), както и сезоните и времето на хвърляне на хайвера имат значително влияние върху състава на хранителните вещества. Енергийното съдържание е силно зависимо от съдържанието на мазнини. Рибата с високо съдържание на мазнини е с висок процент на Омега-3 мастни киселини.

Замърсители в рибата.

Рибите могат да поглъщат замърсители като живак и олово чрез храната си. Речните  и морските  видове риба от крайбрежните райони като устия и затворени заливи са особено засегнати. Рибата в развъдниците винаги се отглежда в големи количества. Както при всяко фабрично отглеждане, има опасност лекарствата, както и хормоналните и антибиотичните добавки да се използват непропорционално. В последните години се открива и пластмаса в нея, което я прави опасна за човека. Повече от 200 вида риба, консумирнаа от хората, е замърсена с микрочастици пластмаса, а това е тревожен световен феномен.

Отравяне с риба.

Рибеното месо се разваля особено бързо. Това може да доведе до появата на токсични продукти при разлагане на протеините. Това са биогенни амини, които водят до симптоми на отравяне в човешкото тяло. Рискът от заразяване с паразити е особено висок при консумация на сурова или полусурова риба.

Управление на рибните запаси.

Не само количествата, взети от морето, определят дали риболовът може да се поддържа в дългосрочен план. Роля има и влиянието на околната среда, методите на риболов и развитието на рибните популации и видовете. За да се противодейства на намаляващия добив на дива риба, аквакултурата (рибовъдството) се е увеличила в световен мащаб през последните години. Методи на риболов:

  • с тралови мрежи
  • с хрилни мрежи и дрейфови мрежи
  • с куки

Съоръжения за развъждане на риба.

От една страна, в световен мащаб се консумира все повече риба, а от друга – съществува риск от прекомерен улов. Това принуждава човечеството да работи с оптимални системи за отглеждане на риба.

  • Отглеждане на риба в езера, в дренирани водоеми, предимно сладководни екземрляри.
  • Отглеждане на риба в мрежови заграждения.
  • Морски ферми за рибовъдство, в цели заливи, фиорди или лагуни, които са затворени за открито море

Заплахи за рибните популации.

Морската екосистема е голяма и сложна. Морските изследователи разчитат на местни проби и това, което рибарите им съобщават са квоти за улов. Едно е сигурно: рибните запаси в световния океан са в лошо състояние. Поради разграбването на световните океани през следващите няколко години могат да изчезнат много видове, включително добре познатите акули, различни видове риба тон, кафяв групер, европейски лаврак, мерлуза и др. Причината за изчезването им е прекомерният риболов. През последните няколко десетилетия прекомерният улов на морска риба вече е довел до 50% намаляване на репродуктивния потенциал. Друг основен проблем, според екологичните организации, е тралът, при който се улавят големи количества, които не се използват за търговски цели. Тези мрежи също така унищожават части от морското дъно, където рибите живеят и се размножават. Фактът, че рибните местообитания се променят и замърсяването на околната среда непрекъснато се увеличава, е допълнителна заплаха за рибните запаси. Ето защо много организации за опазване на околната среда се застъпват за по-екологичен риболов. Не на последно място поради тази причина Съветът за морско управление (MSC) е основан през 1997 г.

Защо рибните запаси са в риск?

Според екологичните организации, 85% от търговско експлоатирани рибни популации по света вече са прекомерно уловени или предстои да бъдат. Те включват много рибни видове, които са важни за европейският пазар, като атлантическа камбала, морски език, треска, морски език и калкан. Големи хищници като червен тон или различни видове акули  са дори застрашени от изчезване. Ценни местообитания (например корали или ливади с морска трева) се унищожават с неустойчиви методи на риболов (например трални мрежи) и по този начин местата за развитие на младите риби. Това допълнително намалява застрашените видове и застрашава разнообразието в моретата. Отглежданите във ферми риби обикновено не са устойчива алтернатива, защото се хранят с рибно брашно. Това от своя страна изисква огромни количества дива риба да бъде уловена и преработена. Освен това се използват лекарства, които попадат в моретата заедно с екскрементите на отглежданата риба и неизядената храна. Поради постоянно променящата се ситуация по отношение на наличността на ядливата риба е трудно да се дефинират правила за закупуване. За устойчиво използване на рибата за консумация е нужно да се правят  консултациие с препоръките на Организациите за опазване на околната среда (Ръководство за риболов на WWF) или на MSC.

4.13/5 (8)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

  1. Как се сервира хайвер? - CHEF & GASTRO
    Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни