Skip links
Управител на ресторант: специфика на работата

Управител на ресторант

Loading

Управител на ресторант – какво зависи от него?

Управителят на един ресторант трябва да притежава многоспектърни професионални знания:

  • за управлението на функционалните процеси в организацията,
  • за стратегията,
  • за комуникацията,
  • за мотивацията,
  • за ефективната работа с персонала,
  • за финансовите потоци.

Оказва се, че придобиването на специални знания по мениджмънт в ресторантьорския бизнес никак не е лесно.

Личната ефективност на управителя на ресторанта е много важна.

Тя е свързана основно със спецификата на работа. Важно е първо управителят да може да поставя цели. Да прави организация, да мотивира и контролира персонала. Ситуационното ръководство в наши дни е особено важно.

Комуникации на управителя на ресторанта – нужно е да се владее изкуството на изказа и на преговорите. Стресовата работа в ресторанта налага управителят да може да се справи вербално и невербално с всяка конфликтна ситуация.

Вземането на управленски решения е съществен момент всеки ден. Важно е човекът, който заема този пост да може да предприема обосновани рискове и да може да води заведението напред.

Задължително е всеки управител на ресторант да може да прави периодично анализ на клиентската база данни  и да изготвя стратегия. Това е особенно важно с оглед на формиране на менюто и на ценовата политика на предлаганата храна.

Изграждането на правилни взаимоотношения с доставчиците и ключовите клиенти е също приоритет на управителя.

Никога не бива да се подценява екипната работа в ресторанта.

Управлението на персонала никак не  е лесно – тук има много нюанси, които трябва да бъдат усетени. Ефективните начини за провеждане на интервю за работа за набиране на служители е съществена част от дейността на управителя на ресторанта. Той винаги трябва да прави диагностика на потребностите от обучение на персонала, защото така гарантира високо качество в ресторанта на всяко ниво. Делегирането на отговорности на служителите е отличен начин за сформиране на сплотен екип и повишаване мотивацията на персонала.

Добрият управител на ресторант трябва да може да дава стимули в определени случаи, а в други – наказания. Така се постига баланс в работата. Залитането само в едната посока не е ефективно решение и може да провокира доста проблеми.

Ресторантът е сложен жив организъм и работата на един управител е микс от множество задачи, с които той трябва да се справя ежедневно.

Моля, споделете тази статия, ако Ви е допаднала.

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни