Skip links

Фактори при ценообразуването в кетъринг индустрията

Loading

Фактори при ценообразуването в кетъринг индустрията -кои са те и защо са важни

8.3.1.Преки фактори

Ето какво включват преките фактори при ценообразуването в кетъринг индустрията:

  • Стойност на закупените стоки

Основният разход на всяко едно заведение за хранене са средствата, които са вложени за закупуване на хранителните продукти и готовите стоки. Той включва не само покупната цена, но и разходите за доставка, транспорт, съхранение и контрол на качеството. Основна цел е да се постигне най-доброто качество на възможно най-ниската цена. Точното определяне на размера на порциите помага за точното изчисляване на цената на стоките на една порция.

  • Режийни разходи

Тези разходи са неизбежни и включват постоянни и променливи позиции. В състава на тези разходи се включват: разходите за вода, енергия, поддръжка, съхранение, почистване, наем и маркетинг. Дори и да не са включени непосредствено в изчисленията, те следва да бъдат взети под внимание при определяне на продажната цена на ястията и напитките. Режийните разходи трябва да бъдат покрити от продажбата на храни и напитки.

  • Разходи за персонал

Важен фактор в случая са разходите за заплати. В допълнение към основните заплати трябва да се планират допълнителни разходи за бонуси, отпуски, за болнични за сметка на работодателя, като и социални осигуровки, също за сметка на работодателя. Това е видно, най-вече  когато ценообразуването се извършва  на база себестойността Prime Cost (Себестойността включва общите преки разходи за производство, включително разходите за хранителни продукти и   разходи за труд). Непреките разходи, като комунални услуги, заплати на мениджъри и разходи за доставка, не са включени в себестойността. Заведенията за хранене трябва да изчислят себестойността на всеки произведен продукт, за да са сигурни, че генерират печалба.). 

  • Марж на печалбата

Печалбата обслужва растежа и осигурява инвестициите. При изчисляване трябва да се отбележи, че маржът за напитки обикновено е по-висок, отколкото за храна

  • Данъци

Също така е важно данъците да се плащат редовно на държавата. Винаги помнете да използвате нетните стойности за всички изчисления, т.е. без ДДС.

8.3.2.Косвени фактори

Тези косвени фактори при ценообразуването в кетъринг индустрията включват: 

  • Готовност на гостите да плащат

Всяка целева група има свои собствени изисквания за качество. За това, ценовите граници не трябва да се превишават. Това става на база проучване на пазара, икономическата ситуация, конкурентите, както и възприятието на гостите за пределна цена на продукта или услугата; 

  • Избор на доставчик

Цените на доставчика могат да варират значително. Поради това редовните пазарни анализи и сравнения винаги осигуряват оптимални оферти за закупуване; 

  • Сезонни артикули

Цените на някои стоки варират значително в зависимост от сезона. Гъвкавото меню може също да намали разходите и да предложи допълнително разнообразие за гостите. Използвайки сезонни продукти, със сигурност, ще бъдат спестени много средства, което ще съдейства за постигане на  по-високо качество. Проверявайте покупните  цени редовно! 

  • Приготвяне

Използването на висококачествени съставки може да повлияе върху продажната цена. Загубите, дължащи се на подготовка, белене, рязане и т.н., също трябва да се вземат предвид; 

  • Срок на годност

Ефективното управление на склада и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията предотвратяват загуби поради наличието на нетрайни стоки. Винаги обръщайте внимание на принципа FIFO – т.е. първи влязъл, първи излязъл. Каквото и да постъпи първо в склада, то трябва да бъде и първото, което да бъде отписано като разход за производството

ВАЖНО:

Точното и задълбочено изчисление е от съществено значение. То не само влияе върху рентабилността на компанията, но и допринася за удовлетвореността на клиентите и качеството на предлагания продукт. Следователно съзнателният подход към споменатите фактори при ценообразуването в кетъринг индустрията е от съществено значение за всеки ресторантьор.

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни