Skip links

Броматология

Броматология: нека научим повече за нея
Броматография, броматология: тя е част от науката за храненето (хранителна наука), която се основава на научни и икономически принципи като целта й е използване на хранителните вещества по най-добрият начин.

Името броматология идва от гръцката дума – Broma – храна + logos – дума. Днес тя все повече се занимава със състава на храната и хранителните продукти, както и с физичните и химични процеси, протичащи при приготвянето й.

Броматологията като наука възниква в началото на 60-те години на миналия век.
Значението на тази наука в съвременните условия на глобализацията на храненето непрекъснато се увеличава. Реално тя решава един от най-социалните проблеми на нашето време – предоставяне на населението на света висококачествени и безопасни хранителни продукти. Броматологията се основава на постиженията на основните науки за храненето.

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни