Skip links

Биопроизводство 

Пътеводител в света на гастрономията

Биопроизводство 

Биопроизводството представлява контролирано биологично земеделие с възможно най-голяма защита на околната среда. Зеленчуковото биопроизводство се постига чрез отглеждането на бобови култури, зелено торене или растения с дълбока коренова система, както и чрез една подходяща многогодишна програма на сеитбообръщение, мулчиране и влагането в почвата на органични материи – с предпочитания на компост.Забрана за използване на ГМО, йонизиращо лъчение, ограничаване на използването на изкуствени торове, хербициди и пестициди и хормони 

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни