Skip links

Добри производствени практики (GMP) 

Пътеводител в света на гастрономията

Добри производствени практики

Добри производствени практики (GMP) 

Добри производствени практики (GMP)

Осигуряването както на добри производствени практики (GMP) , така и на добри хигиенни практики (GHP) в ресторанта е фундаментално за неговата работа. Те също така се изискват от законодателя (като елемент на саморегулиране) и международните стандарти. Само ако тези основни изисквания са изпълнени, могат да бъдат въведени допълнителни системи за управление на качеството въз основа на тях. Без GHP безопасност и качество на храните не могат да бъдат постигнати. GHP е превантивна концепция («превантивна програма») и формира основата за HACCP система.

За да се определи кои изисквания принадлежат на GHP, в световен мащаб като техническа основа се използва най-често процедурното правило на Codex Alimentarius „Общи принципи на хигиената на храните“ (2003). То предоставя каталог с изисквания по цялата производствена верига. Става дума за документ, определящ основните изисквания за GHP.

Следователно добрите производствени практики трябва да включват следните елементи:

  • Първично производство,
  • Дизайн и съоръжения в ресторанта,
  • Контрол на работата (контрол на процеса),Поддръжка на обекта и канализация,
  • Лична хигиена,
  • Транспорт,
  • Информация за продукта и информираност на потребителите,
  • Обучение на персонала.

Още за тях ТУК

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни