Skip links

Метилцелулоза (E461)

Пътеводител в света на гастрономията

Метилцелулоза (E461)

Метилцелулоза (E461) : В групата на съвременни хидроколоиди, които се ползват в кухнята, влиза и този целулозен етер като сгъстител, желиращ агент и стабилизатор. Метилцелулозата е одобрена за хранителниа добавка с номер Е 461 и е химически или ензимно модифицирано производно на целулоза. Свойствата на метилцелулозата зависят от вида на етерификацията и силата на етерификацията. За разлика от целулозата, метилцелулозата може лесно да се разтвори във вода. Разтворимостта и вискозитетът на веществото в течности зависи от стойността на рН и температурата на течността. Течностите, свързани с метилцелулоза, имат вискозна консистенция, която е до голяма степен устойчива на топлина, слаби основи или киселини и микроорганизми. Химичната структура на метилцелулозата не се среща естествено, а трябва да се произвежда изкуствено. За производството се използва памучна целулоза, която се обработва предварително с алкален разтвор. След това се синтезира до метилцелулоза с добавяне на метил хлорид под високо налягане и топлина.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни