Skip links

Процеси със сухо нагряване

Пътеводител в света на гастрономията

Реакция на Майлард (Maillard reaction) Печене

Процеси със сухо нагряване

При тези процеси топлината се предава директно на продукта без наличието на течност или пара. Така преносът се осъществява чрез топлопроводимост (кондукция), топлообмен (конвекция) и топлинно излъчване (радиация). В сравнение с методите с хидротермично нагряване при тези методи  температурата на готвене е по-висока, като обикновено е в диапазона от 120 до 300°C, а времетраенето по-кратко. Тези процеси са подходящи за меса, бедни на съединителна тъкан, както и на гърди от птици, риба, ракообразни и мекотели, зеленчуци (напр. патладжани, тиквички, картофи) и гъби.

Кулинарни техники със сухо нагряване

  • Поелиране
  • Сотиране
  • Пържене във фурна
  • Печене
  • Фритиране
  • Грилиране

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни