Skip links
обслужване в заведения за хранене

Процес на обслужване в заведения за хранене

Loading

Процесът на обслужване в заведения за хранене е сложен  и не бива да се подценява.

Състои се от отделни етапи и много технологични операции. Реализира се в търговската зала (или в откритата търговска площ) на дадено заведение и зависи от неговите:

 • тип,
 • категория ,
 • капацитет.

Отделните технологични операции са подчинени на съответни правила. Качеството на обслужването се определя от:

Цялостният процес на обслужване в заведения за хранене обхваща следните основни етапи :

 • посрещане и настаняване на гостите в търговската зала;
 • запознаване на консуматорите с асортимента на заведението;
 • вземане на поръчка;
 • предаване на поръчката за изпълнение;
 • сервиране на поръчаните храна и напитки;
 • прибиране на използваните съдове и прибори;
 • заплащане на консумацията;
 • изпращане на гостите.

Към него се включват и някои спомагателни операции – подготовка на съдове, прибори и друг инвентар за обслужването (сервирането); подреждане на масата за консумация и т.н.Посочените етапи са различно застъпени в отделните заведения. Те зависят главно от формата на обслужване.

Ползват се три основни начина за обслужване в заведения за хранене:

 • обслужване със сервитьори (сервитьорско обслужване);
 • самообслужване;
 • смесено обслужване.

ОБСЛУЖВАНЕ СЪС СЕРВИТЬОРИ

 • Всички етапи от процеса на обслужване се извършват от сервитьори.
 • Обслужването със сервитьори се прилага в заведения, в които се предлагат условия за хранене, почивка и развлечение – ресторанти, кафе-сладкарници, барове, механи и др.
 • В зависимост от формата на организация то бива:
  • индивидуално – всички етапи от процеса се извършват от един сервитьор.
  • бригадно (екипно) обслужването се изпълнява от няколко сервитьори (сервитьорска бригада, екип), всеки един от които е зает с определена дейност.

САМООБСЛУЖВАНЕ

 • Всички или почти всички етапи от процес на обслужване се извършват от консуматора.
 • Самообслужването се използва в заведенията за масово хранене (ресторанти на самообслужване, сладкарници, бюфети, столове).
 • Консуматорът сам се запознава с асортимента, получава и сервира избраните храна и напитки, чиято стойност заплаща.
 • Занасянето на използваните съдове и прибори до звеното за измиване става: от консуматора (при столове) и от определен за тази цел персонал (при ресторанти на самообслужване, сладкарници).
 • При самообслужването се използуват различни форми на организация в зависимост от начина на заплащане и на издаване на храната и напитките и от вида на предлаганото меню.

СМЕСЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Някои етапи от цялостния процес на обслужване се извършват само от сервитьори, а останалите – с участието на госта-консуматор.

Смесеното обслужване у нас е застъпено слабо. Използва се при някои приеми, банкети и др.

5/5 (4)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни