Skip links
Осигуряване на качеството

Осигуряване на качеството

Loading

Осигуряване на качеството – защо това е изключително важно?

Постоянното качество не се осигурява по случайност! То винаги се основава на ориентирани към процеса принципи или спецификации. Качеството не се генерира  лесно – трябва да направите нещо за него. В миналото фокусът предимно се концентрираше върху резултатите: Ако даден продукт не бе достатъчно добър, се експериментираше докато не се получи. В последно време вниманието се обърна към свързаните с това стъпки от процеса.

В днешно време мисленето се е променило. Сега човек обръща повече внимание на стъпките на процеса, които водят до крайния продукт. Само адаптирането/ оптимизирането на процесите и процедурите гарантира, че крайният продукт или услуга винаги ще имат едно и също качество. Ето защо качеството сега се управлява съзнателно на всички нива и във всички стъпки от процеса: от закупуване на стоката до производството и продажбите.

Развитие на качеството в хотелиерската индустрия.

 • Класификация на хотели по звезди.

Развитието на качеството също се наблюдавао и в хотелиерството. Вероятно най-известната система за класификация, която прави изявления за стандарта и качеството на хотела, е категоризирането на хотелите по звезди. Тя варира от една звезда до пет звезди. Системата все още се счита за пример в международен план и е твърдо установена на пазара по отношение на оборудването и гаранцията за качество

Има много различни стандарти ISO (Международна организация за стандартизация), но не всички от тях отговарят на истинска система за управление на качеството. Редица стандарти на ISO са ориентирани към резултатите (продукт) и не представляват действителна система за управление на качеството на всички нива на процеса.

Качествени характеристики. – видове.

Качеството е съвкупността от свойства и характеристики на продукт, процес или система за изпълнение на изискванията на клиентите и изискванията на други заинтересовани страни. С други думи: качеството е налице, когато клиентът, а не продуктът се върне! Що се отнася до качеството на храната, ние се ръководим от различни ценности:

 • Стойност на удоволствието – включва онези свойства, които човек може да възприеме със сетивата си (външен вид, цвят, мирис, вкус).
 • Стойност за годност включва стойността на услугата и употребата и се основава предимно на външни характеристики като размер, форма, цвят и безупречност.
 • Здравна стойност – тя се определя от високото естествено съдържание на основните съставки. Съдържанието на замърсители, свързани с остатъци, разрушава здравословната стойност на храната и намалява нейното качество. Хигиенната стойност също е част от здравната стойност. Тя се нарушава, ако самата храна е носител на вредни микроорганизми.
 • Екологична стойност – тя е свързана с екологичната съвместимост на даден продукт и се определя от:

–– въздействието на производството на храните (земеделие) върху околната среда (въздух, почва, климат, биологично разнообразие)
–– преработката (консумация на енергия и т.н.)
–– разходите за опаковане и транспорт
–– отпадъците в хранителната индустрия, в хотелиерството и в частния сектор

 • Психологическа или идеалистична стойност – включва личните идеи, мнения и очаквания на всеки индивид по отношение на продукта.

Качество на храната – специфики.

Храната трябва да се оценява по много диференциран начин. По време на органолептичен преглед я изследваме с всичките си сетива.

 • Очи:  форми, цветове, неравности, образуване на плесени и др.
 • Нос: миризма, типичен/ нетипичен мирис
 • Пръсти: усещане, качество на повърхността (напр. сухо или влажно), твърдост, еластичност и др.
 • Уста: вкус, типичен/ нетипичен вкус, усещане за текстура (консистенция на храната) на езика, на небцето
 • Уши: слушане, например, образуването на газови мехурчета в течност, когато започне да ферментацията поради наличието на дрожди.

Осигуряване на качеството – от изложеното става ясно защо не бива да се подценява и защо има важна роля във всяка сфепа на бизнеса.

4/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Роля на HACCP за ресторанта - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни