Рецепти

Рецептата е набор от инструкции за приготвяне на определено ястие.  Стандартизирането и подробното описание на процесите за нейното изпълнение са от първостепенна важност за всяка съвременна професионална кухня. Трендът Free style cooking вече не е актуален. 

Към рецептите

Рецептите са в основата на калкулациите на ястията в ресторанта.

Това автоматично означава, че от нея зависи и икономическия просперитет на съответния ресторант. За да е винаги актуална една рецепта, тя редовно трябва да се проверява и ако е необходимо да се адаптира към постоянно променящите продукти (от гледна точка на качество, сезон и цена). Както и да се приведе в съответствие към новите уреди и апарати, необходими за нейното изпълнение.

В секцията ще откриете:

Рецептата е основен инструмент за осигуряване на качеството в кухнята.

Спазването ѝ гарантира постоянно качество на дадения продукт. Но и най-добрата рецепта изисква познаване на продуктите и кулинарните техники.  Готвачът е този, от когото зависи нейния успех. Той е този, който използвайки знанията, уменията и опита, които притежава, може да я превърне в шедьовър.

CHEF & GASTRO предоставя професионални рецепти в компактен и лесен за ползване и за печат формат с възможно най-точни грамажи и професионално описани процеси на изпълнение. Така всеки уважаващ себе си ресторант или готвач ще има свой набор от рецепти, надлежно събрани и сортирани в категории. 

Ще се радваме, ако рецептите на CHEF & GASTRO станат част от Вашето меню.

Ето какви рецепти подготвихме за Вас:

Нямате право да копирате това съдържание.