Skip links

Бланширанне

Пътеводител в света на гастрономията

Бланширане

Бланширанне

Бланширане: това е предварителен хидротермичен процес (освен при крехки зеленчуци),Той протича при темперетура близка до и над точката на кипене и има за цел:

  • да спре биохимичните процеси, а именно да деактивира ензимите;
  • да запази и усили хлорофила в зелените зеленчуци;
  • да намали обема на продукта, за да осигури по-лесното му съхранение;
  • да съкрати времето за по-нататъшното му приготвяне;
  • да промени консистенцията на продукта;
  • да подготви зеленчуците за следваща топлинна обработка;
  • да премахне повърхностни замърсявания.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни