Skip links

Броматология

Пътеводител в света на гастрономията

Броматология

Броматологията е част от науката за храненето (хранителна наука), която се основава на научни иикономически принципи, като целта й е използване на хранителните вещества по най-добрия начин.
Името броматология идва от гръцката дума – Broma – храна + logos – дума. Днес тя все повече се занимава със състава на храната и хранителните продукти, както и с физичните и химични процеси, протичащи при приготвянето й.

Оставете коментар

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни