Skip links
Мениджмънт на ресторанта

Ефективна реклама – изисквания към нея

Loading

Ефективна реклама – какви са изискванията към нея?

В днешно време всички хора по света са изложени на множество рекламни съобщения. Всеки ден в световен мащаб човечеството получава милиони рекламни послания. Но колко от тях достигат ефективно до предназначената аудитория?

И все пак всеки рекламодател се надява, че посланието му наистина ще се възприеме от целевата му аудитория. А това ще има ефект при продажбата на стока или услуга.

За да бъде ефективна рекламата, тя трябва да има точно определена цел и целева група. Затова трябва да отговаря на няколко изисквания:

Ефективна реклама – изисквания.

 • Максимално кратка

Поради съображения за време, пространство и разходи не е възможно да се предаде голямо  количество информация. По тази причина посланието в рекламата трябва да е колкото се може по-кратко. Следователно важни са определени ключови думи или изрази.

 • Ориентирана  към потребителите

Когато се разработва рекламата, то не трябва да се изхожда от гледната точка на производителя, а точно обратното. По-скоро трябва да има концентрация за очакванията на целевата група. Въпросът тук не е:  Какво може да направи продуктът или услугата?” , а: “Какви са ползите от продукт за клиента?”  Рекламата трябва да предоставя на клиента аргументи в полза на закупуването и използването на продукта нили услугата.

Какво е ALPEN – прочетете ТУК.

 • Потенциал за диференциация

Рекламното съобщението е нужно да представя по ясен начин с какво се отличава рекламирания продукт или услуга от този на конкуренцията. Затова се подчертават само определени предимствата на продукта или услугата – такива, които го различават от подобни на пазара. Докато в миналото функционалните възможности на рекламирания обект са били на преден план, днес диференциацията се извършва все повече и повече в емоционален план.

 • Достоверност

Успехът на дадената реклама по същество е свързан с въпросa: “Дали целевата аудитория възприема връзката между посланието  и продукта като достоверна  информация?” или по-скоро тя е преувеличена и абсурдна?

За да се създаде успешна реклама добра основа дава маркетинговата стратегия AIDA

 • А –  Attention – Внимание

Рекламата трябва да привлече вниманието на потребителя. За това са необходими силни, запомнящи се думи, снимки или и двете заедно.

 • I – Interest – Интерес

След  като вниманието е грабнато, то трябва да се събуди интереса на потребителя. Той трябва да бъде стимулиран  да продължи да се интересува от рекламата. Това успява, когато зрителят припознае предимства, качествата на продукта/ услугата или когато се събудят неговите симпатии.

 • D – Desire – Желание

„Желание“ не означава желание за притежаване. «Желание» означава потребителят да изпита необходимост да разбере нещо повече. Това означава, че той гледа внимателно рекламата и приема предаденото в нея послание.  Следователно, потребителят трябва да повярва на поднесеното в рекламата, само това е начинът да се предизвика положителна реакция в него.

 • A – Action – Действие

Под „действие“ се разбира не само действителният акт на покупка. В зависимост от ефекта, който трябва да предизвика с рекламното послание, това действието може да означава различни неща.

Например, вземете го предвид, запомнете го, разгледайте го отблизо, изпратете на приятел и т.н. Целта е потребителите да реагират по някакъв начин след като рекламата е достигнала до тях.

Вместо заключение – да се направи ефективна реклама е изкуство. Скъпата реклама не винаги е най-ефективната… А това поставя много въпроси пред рекламодателите и рекламните агенции.

5/5 (1)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Инструменти за управление в ресторанта - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни