Skip links

Документи за откриване на заведение – какво още….

Loading

И така: Вие искате да откриете ресторат или пицария, например, и не знаете какви документи за откриване на заведение са необходими…

Представяме ви изчерпателен списък с необходимите документи за откриване на заведение, както и всички необходими неща:

 • Договор СЖП
 • Договор за ДДД
 • Договор за сметосъбиране, разделно събиране
 • Договор за наем на обекта – копие
 • Договор за охрана на обекта – копие
 • Договор за микробиология
 • Удостоверение за категоризация
 • Удостоверение за търговска дейност/ работно време
 • Разрешение за удължено работно време (при необходимост)
 • Музикаутор/ Профон
 • Разрешение и платена такса за тротоарно право – където е необходимо
 • Разрешение за поставяне на преместваем обект – тента, навес, пергола – където има изградена такава
 • Удостоверение за регистрация от Агенция по храните
 • ХАССП за съответния обект и попълване на приложените таблици в него
 • Периодичен списък(на всеки 6м.) за раздаденото на служителите в обекта работно облекло
 • Заверена здравна книжка – за всеки един служител
 • Касови апарати
 • Паспорти за касовите апарати
 • Свидетелство за регистрация на фискално устройство
 • Договор за поддръжка на касовите апарти
 • Касови книги
 • Кочани сторно
 • Пос терминали – ако има картово плащане
 • Трудова медицина – договор
 • Оцека на риска
 • Замервания микроклимат  – в офиса при ТРЗ
 • Книги/ дневници инструктажи: начален, периодичен и на работното място
 • Инструкции за безопасна работа в кухнята
 • Правилник за вътрешния трудов ред
 • Вътрешни правила за работна заплата
 • Списък с документи за постъпване на работа
 • Длъжностни характеристики
 • Дневник трудови книжки
 • Предварителен график за текущи месец (*изготвя се до 15-то число на предходния месец), утвърден от управителя и закачен на видно за целия персонал място
 • Списък на запознатите с изготвения предварителен график на работа
 • Ревизионни книги за газовите уреди с ревизионни актове, които се заверяват веднъж годишно
 • Актове за първоначален технически преглед на съоръжения.
 • Инструкции за безопасна експлоатация на газовата инсталация и съоръжения и списък на запознатите
 • Договор за извънгаранционно абонаментно обслужване
 • Пожарно досие
 • Становище за противопожарна осигуреност на обекта от ДВР – “Пожарна безопасност и спасяване”
 • Евакуационни табла и табели exit
 • Дневник за вкл./изкл. на ел. уреди
 • Пожарогасители + одеало.

Прочетете още: Откриване на ресторант – следвайте тези стъпки

И ако сте стигнали до тук – смело напред! Не се отчайвайте!

5/5 (2)

Хареса ли ви този материал?

Оставете коментар

 1. Съставяне на меню - CHEF & GASTRO
  Permalink

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни