Skip links

Топлинна обработка на продуктите

Защо е необходима топлинна обработка на храната?
Реално не всички хранителни продукти могат да се консумират в сурово състояние. По тази причина се налага те да бъдат топлинно обработени. Прилагането на топлинна обработка в хранително-вкусовата промишленост е насочено основно към унищожаване или елиминиране на ензими или микроорганизми, които могат да променят храната. Другите ползи от прилагането от топлинната обработка на продуктите, включват: Генериране на специфични физически характеристики (като консистенция, цвят и форма).
Опит за запазване на определени компоненти на храната (протеини, витамини и др.)

Нямате право да копирате това съдържание.

Разгледай
Дръпни